Jeu de Boules

Jeu de Boules is alleen in de zomermaanden, dus nu afgelopen.

Alle dinsdagen om 14.00 uur Jeu de Boules bij de Alverman.
Gewoon een leuke activiteit en nog gezellig ook.