Ouderenadviseur

Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid, financiën en vervoer.
De ouderenadviseur staat senioren met raad en daad bij. De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies, de ‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding.

Mede dankzij ouderenadviseurs kunnen senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden. Ouderenadviseurs werken op vrijwillige basis en zijn niet in dienst van de gemeente of een welzijnsorganisatie. Zij bieden zelfstandig, onafhankelijk én gratis advies aan alle senioren. Iemand hoeft geen lid van KBO of PCOB te zijn om een beroep te doen op de ouderenadviseur.
Tijd en aandacht
De hulp van de ouderenadviseur is laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en aandacht aan iemand besteed worden dan beroepskrachten dat kunnen. Bij ingewikkelde hulpvragen kan de ouderenadviseur weer terugvallen op de beroepskrachten.
Geschoolde vrijwilligers
Ouderenadviseurs van KBO-PCOB hebben veel affiniteit met de zorg en zijn goed op de hoogte van de diverse vragen en problemen rond zorg, welzijn, veiligheid, vervoer of financiën. Zij hebben hiervoor de speciale training Ouderenadviseur gevolgd en krijgen regelmatig bijscholing. In het hele land zijn ruim 500 ouderenadviseurs van KBO-PCOB actief.
In de gemeente Bergen zijn verschillende ouderenadviseurs actief.
Voor Afferden heeft Anneke Heijligers via de KBO/PCOB de cursus ouderenadviseur gevolgd en met succes afgerond. 
Voor vragen en advies is zij bereikbaar onder nummer 06-482 198 61.