Wat is KBO

KBO Limburg is een door de Provincie Limburg erkende en gesubsidieerde Maatschappelijke Organisatie. Dat betekent dat ons beleid het beleid van de provincie moet versterken. Daarnaast is het onze taak alle senioren in Limburg een podium en een gezicht geven. 
KBO Limburg Is een vrijwilligersorganisatie. Bijna 3000 vrijwilligers zijn vrijwel dagelijks actief met het organiseren van activiteiten en het opkomen voor de belangen van senioren op lokaal en regionaal niveau. Dat doen ze hoofdzakelijk vanuit onze afdelingen, onmiskenbaar het hart en de kracht van de KBO.
KBO Limburg is een zelfstandige organisatie. We werken samen met de KBO’s van Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel in het Senioren Netwerk Nederland. We vertegenwoordigen samen 210.000 senioren, maar we gaan voor de belangen van alle senioren in Nederland. Meer informatie hierover is te vinden in de onderstaand persberichten en brief.

Meer info: https://kbolimburg.nl/

KBO Limburg: actief, veelzijdig, kleurrijk, modern
KBO Limburg is dé organisatie in Limburg voor de senior van nu. Wij streven naar een “goed leven” voor senioren. Dat houdt in dat wij ons sterk maken voor een volwaardige positie van alle groepen senioren, waarbij onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar uitgangspunt is.
Niet voor niets luidt onze ondertitel: “oog voor senioren”. Wij hebben oog voor uw wensen en behoeften en uw belang staat bij ons voorop. Daarom werken wij op allerlei fronten er aan, dat senioren daadwerkelijk die plek krijgen in onze maatschappij, die zij willen en waar zij recht op hebben.
KBO Limburg heeft meer dan 35.000 leden, verdeeld over 131 plaatselijke afdelingen: bloeiende verenigingen met een groot en gevarieerd aanbod aan activiteiten, die opkomen voor de belangen van hun leden in dorp of stad. De afdelingen zijn weer ingedeeld in 6 regio`s.