Wat is KBO

KBO Limburg: actief, veelzijdig, kleurrijk, modern

KBO Limburg is dé organisatie in Limburg voor de senior van nu. Wij streven naar een “goed leven” voor senioren. Dat houdt in dat wij ons sterk maken voor een volwaardige positie van alle groepen senioren, waarbij onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar uitgangspunt is.
Niet voor niets luidt onze ondertitel: “oog voor senioren”. Wij hebben oog voor uw wensen en behoeften en uw belang staat bij ons voorop. Daarom werken wij op allerlei fronten er aan, dat senioren daadwerkelijk die plek krijgen in onze maatschappij, die zij willen en waar zij recht op hebben.
KBO Limburg heeft meer dan 35.000 leden,  verdeeld over 131 plaatselijke afdelingen: bloeiende verenigingen met een groot en gevarieerd aanbod aan activiteiten, die opkomen voor de belangen van hun leden in dorp of stad. De afdelingen zijn weer ingedeeld in 6 regio`s. KBO Limburg maakt deel uit van de landelijke Unie KBO, die ca. 200.000 ouderen vertegenwoordigt. Dit enorme ledental maakt de KBO tot een serieuze gesprekspartner zowel voor de landelijke, provinciale als gemeentelijke overheden. Het stelt ons in staat de belangen van senioren te behartigen en invloed uit te oefenen op het (ouderen)beleid.
KBO Limburg: een vrijwilligersorganisatie
Binnen KBO Limburg zijn ongeveer 3.000 vrijwilligers actief: senioren, die op allerlei terreinen hun deskundigheid en levenservaring inzetten voor anderen.
KBO Limburg ondersteunt deze vrijwilligers.De activiteiten van KBO Limburg komen mede tot stand dankzij subsidie van de Provincie Limburg        

Meer info: https://kbolimburg.nl/