18 september Filmavond in Afferden

Beste leden,

We willen een filmavond organiseren met de documentaire “Wei, zorgen voor pap. Deze film is gemaakt door Ruud Lenssen en legt het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vast. Het verhaal gaat over de impact die dementie heeft voor de zorgverleners, de mantelzorgers.
Drie jaar na deze documentaire is er ook een theaterproductie van gemaakt die nog één keer wordt opgevoerd op 14 oktober a.s. in de schouwburg te Venray.
Indien er voldoende belangstelling is willen we de filmversie hiervan draaien in ons eigen dorp. Het is een heftige film die voor veel emotie kan zorgen. Wij zijn ons hiervan bewust en er zal na de film professionele hulp aanwezig zijn voor alle vragen.

Wilt u aangeven of u belangstelling heeft in deze film. Dan graag deze brief bezorgen bij de secretaris, Melingstraat 61, Afferden of mail naar kboafferdenlimburg@gmail.com

NAAM:                                                                                            

 Ja, ik/wij zou(den) wel naar de film willen

 Nee, ik/wij hebben geen interesse

Reactie graag voor 30 juni 2023.

We houden u op de hoogte over de voortgang