Keuring rijbewijs

Medische keuring en verlenging rijbewijs
Een rijbewijs moet telkens na tien jaar worden vernieuwd.
Vanaf de leeftijd vanaf 65 jaar is deze termijn nog vijf jaar.
Het rijbewijs is geldig tot de eerste dag van de maand die volgt op de 75e verjaardag.
Bij verlenging van het rijbewijs na de 75e verjaardag is een medische keuring van een arts nodig.
Deze medische verklaring van een arts moet bij de aanvraag voor verlenging van het rijbewijs worden overlegd.
Normaliter variëren de kosten voor een dergelijke verklaring van ongeveer € 30,– tot zo’n € 75,–. De KBO heeft met een aantal keuringsartsen een regeling getroffen om deze keuring voor haar leden voor een vast bedrag van € 30,– te verrichten.
Voor deze regeling komen alleen leden van de KBO in aanmerking.

De keuringsarts is:
Dhr. B.P.F. Minken
Venrayseweg 40
5861 BE Wanssum
Tel: 06-288 409 51 en bij geen gehoor KBO Limburg 0475-381 740.
Ter controle van het lidmaatschap wordt uw inschrijvingsnummer van de KBO gevraagd.
Dit vind U op het KBO-pasje.

Aan welke zaken moet U denken voor de keuring?
· U moet op het gemeentehuis een eigen verklaring halen, hiervoor dient U een afspraak te maken.
· Deze verklaring moet U verder invullen.
· Maak tijdig een afspraak voor de keuring. Een vervolgkeuring kan noodzakelijk zijn.
· Neem een overzicht van de door u gebruikte medicijnen (verkrijgbaar bij de apotheek) en een flesje ochtendurine mee naar de keuringsarts.
· Neem voor controle de ledenpas van de KBO mee.
· De keuringsarts zal uw algehele lichamelijke en geestelijke conditie onderzoeken waarbij het gezichtsvermogen een van de belangrijke aandachtspunten is.
· Na de keuring maakt de arts een geneeskundig verslag.
· De gemeente verstrekt een rijbewijs voor maximaal vijf jaar, bij goedkeuring.
 
Indien U bent goedgekeurd, krijgt U het nieuwe rijbewijs bij Bevolkingszaken tegen inlevering van het oude rijbewijs en recente pasfoto en betaling van de legeskosten.